non-profit sociaal ondernemer

Wil je ondanks je teleurstelling toch werken?

Op eigen kracht en professioneel begeleid vind je werk ondanks alles wat je tegen zit. Afkomst, leeftijd, verouderd beroep, verkeerde studiekeuze, taalachterstand of handicap? Maakt bij ons niets uit.
 
Voor wie bestemd? Voor werkzoekenden zonder uitkering, maar ook naast de hulp die UWV of sociale zaken je biedt als je daar wel een uitkering hebt.

Wij plaatsten na een gemiddelde zoektocht van maar 2,5 maand drie op de vijf werkzoekenden. Gemiddeld was de leeftijd 46 jaar met 15 verschillende nationaliteiten.

Hoe? Door wekelijks met ons samen de mouwen op te stropen en de schouders er onder te zetten. Unieke software is bij het totaalpakket standaard inbegrepen. Zo vind je ZONDER andere zoekmachines elk uur alle nieuwe vacatures. Bij ons kun je je hierop abonneren (uniek). Dat geeft je een grote voorsprong op de ruim 500.000 anderen die allemaal dezelfde incomplete zoekmachines of werk.nl gebruiken. Die solliciteren dus massaal op dezelfde banen, bij ons heb je minder concurrentie.

 

Interesse in al onze vacatures?

u heeft dan drie opties die we graag met u bespreken:

a. u komt dan langs voor een eenmalige inzage tegen een vrijwillige bijdrage

van minimaal 5 euro per keer

(we moeten namelijk ook uit de kosten komen en besteden aan deze service heel veel tijd!)

b. u kijkt GRATIS naar deze pagina:

http://www.werkinjeeigenwijk.nl/clieenten-vacatures-top-100-groeibedrijven

c. u sluit een 3 maanden licentie af op onze werkVINDsoftware met het GROOTSTE aanbod van heel Nederland, gegarandeerd

 

Sociaal ondernemer; re-integratieburo voor IEDEREEN in heel Nederland (Whatsapp), met daarbinnen o.a. project "Zicht in de tunnel"​, gratis bemiddeling naar werk voor deelnemers aan de Voedselbank;
 
anderen betalen een zo laag mogelijke onkostenvergoeding , rekening houdend met draagkracht van het gezin; komen we altijd uit
 
Kies daarbij dan uit :
optie 0. WZSP WerkZoekerServicePunt: kom binnen lopen op ons spreekuur, stel je vragen en krijg professionele adviezen tegen een vrijwillige bijdrage!
optie 1: werkVINDmethode KM4S2P module Keuzes Maken in 4 sessies om je beroepswensen te verifieren met de reële regionale kansen op werk, kosten naar draagkracht;
optie 2: werkVINDmethode KM4S2P; module Samen Sterker, in 10 sessies om je karaktertrekken, al dan niet latente competenties en nog actueel inzetbare vaardigheden professioneel in kaart te brengen; kosten naar draagkracht;
optie 3: werkVINDmethode KM4S2P; module Slimmer Solliciteren; op Persoonlijke Positieve wijze ; in 4 sessies om je beroepswensen te verifieren met de reële regionale kansen op werk; kosten naar draagkracht
optie 4: werkVINDsoftware met gegarandeerd de meeste regio vacatures en elk uur van de dag updates daarvan! : een 3 maands licentie voor maar 75 euro excl. BTW; met uitleg van alle tips en tricks
optie 5: cursus KickStartZZP voor startende ondernemers; of
optie 6: coaching DoorStartZZP voor bestaande ondernemers; totaal 8 dagdelen met een MKB boekenset voor 750 euro excl. BTW;
 
Verder! werkgelegenheidsprogramma met als projecten: WijkMantelZorg, ZorgWoonKeur en RedJeWijkWinkel (zie https://www.werkinjeeigenwijk.nl/vroegtijdig-schoolverlater) .
 

zie vooral ook de aanbevelingen van Ellen en Maryam op de pagina:


Het motto? Op eigen kracht en professioneel.
 
KM4S2P heet onze werkzoekmethode:
Keuzes Maken
Samen Sterker
Slimmer Solliciteren
Persoonlijk Positief

In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst, maar onze aanpak maakt je kansen sterker dan ooit.

De 10 persoonlijke obstakels bij baanverandering die je moet kennen

Het wordt niet zo vaak besproken, maar – maar liefst tweederde van de baanzoekers geeft aan dat zij elke week slechts vijf uur -of minder- besteedden aan activiteiten voor het zoeken naar een baan.*

Dat is erg weinig. Hoogste tijd voor de volgende vraag:

Waarom doet men zo weinig voor zoiets belangrijks als het vinden van een nieuwe baan?

Een deel van het antwoord op die vraag is dat onvrijwillig ontslag, werkloosheid en het zoeken zelf, bijna altijd obstakels voor productiviteit met zich meebrengen. Sommige obstakels voor productiviteit kunnen afzonderlijk worden aangepakt. Andere maken eenvoudig deel uit van het zoekproces gedurende werkloosheid.

Het is belangrijk dat jij je van deze obstakels vanaf het begin bewust bent, zodat je er later niet door verrast wordt. Het gaat hierbij om:

1. GEBREK AAN ERVARING
..bij het zoeken naar een baan. Sommige mensen weten gewoonweg niet wat ze moeten doen, waar ze moeten beginnen of hoe ze het aan moeten vliegen. Zelfs degenen die zich wel bewust zijn van de algemene sollicitatie-activiteiten, zijn vaak te weinig productief. Ze missen vaak toch de structuur met de te volgen stappen die nodig zijn om de kansen op die nieuwe passende baan zo groot mogelijk te maken.

2. GEBREK AAN ZOEKVAARDIGHEDEN
Zoekvaardigheden zijn nodig om een effectieve zoektocht uit te kunnen voeren. Heb je die vaardigheden niet of onvoldoende en doe je misschien maar wat, dan loop je een groot risico op een te lange zoektocht. Kijk vooral ook even hier

3. GEBREK AAN EEN EFFECTIEF PLAN
Aan de slag te gaan zonder een plan als richtlijn, zonder prioriteit te geven aan bepaalde activiteiten of door een ongefundeerd plan te volgen, bereikt je niet -of veel minder snel- wat je wilt. Zorg dat je een doordacht plan hebt. Met een meetlat.

4. EMOTIONELE STRESS
..zoals frustratie, neerslachtigheid, moedeloosheid, woede of angst. Het is vaak een onderstroom die je afhoudt van wat je zou moeten doen. Waarbij “zou moeten” nog geen actie nemen is. Deze onderstroom met bijkomende gevoelens zijn natuurlijk, maar vormen veelal een obstakel voor een effectieve zoektocht als er niet goed mee wordt omgegaan. Herhaaldelijke afwijzing kan soms zelfs leiden tot depressie en de daaruit voortvloeiende inactiviteit, met een onnodig lange zoektocht als gevolg.

5. ONTWIJKEND GEDRAG
Leukere activiteiten voorrang geven. Het is zo verleidelijk. Ook het wachten op de ander, die de eerste of volgende stap -volgens jou- dient te zetten. Dit zijn welbekende en hardnekkige obstakels die een gevaar vormen voor het proactief naar doelstellingen toewerken.

6. EEN VERANDERING IN JOUW SOCIALE CONTEXT
Dit is een belangrijke, die vaak wordt onderschat of die men niet aan ziet komen. In de situatie waar je werkloos bent, kun je je ten opzichte van anderen minderwaardiger voelen. Het idee er niet echt meer bij te horen. Dat sluimert. Dit uit zich vooral in het er tegenop zien om bijvoorbeeld naar een feestje te gaan, want daar loop je de kans dat iemand vraagt: “Wat doe jij momenteel eigenlijk?”. Die confrontatie is voor velen reden om geen zin te hebben in zoiets als een verjaardagsfeest. En logisch.

Jouw sociale status speelt hier parten. Ook dat is een menselijk. Mensen in jouw directe omgeving, maar ook vrienden weten soms niet hoe zij om moeten gaan met personen die hun baan zijn kwijtgeraakt. De verhoudingen in jouw gezin kunnen veranderen, waardoor je “uit het veld geslagen” bent. Baanverlies (vooral door omstandigheden veroorzaakt) staat niet voor niets wereldwijd in de top 3 van hoogste stress veroorzakers. Wees je daarvan bewust en zoek hulp. Liefst zo snel mogelijk. Doe je dat niet, dan loop je het risico onnodig lang in een dergelijk gevoel rond te hangen, wat jouw productiviteit en levensgeluk niet ten goede komt.

7. LAGERE ZELFWAARDERING EN —VERTROUWEN
Gevoelens veroorzaakt door het verliezen van een baan of het krijgen van een afwijzing tijdens het zoekproces, kunnen het moeilijk maken om het zelfvertrouwen en de productiviteit hoog te houden. Dit punt hangt direct samen met de vorige.

8. GEBREK AAN TIJDSSTRUCTUUR
Werken voor een werkgever zorgt vaak voor een strakke structuur (regelmatige werktijden en deadlines). Bij het zoeken naar een baan moet jij je eigen tijd indelen, de vraag is of je dat zelf voldoende kan.

9. GEBREK AAN ORGANISATIESTRUCTUUR, ONDERSTEUNING EN BRONNEN
Zelfs met de door ons geleverde bronnen, is het zoeken naar een baan nog altijd meer een individuele en zelfstandige activiteit dan het (samen)werken in dienst van een organisatie. De algehele context is immers veranderd. Voor velen ontbreekt een mate van zekerheid van collega’s om zich heen, waarop terug te vallen was. Dit is tegenwoordig goed in te regelen. Sluit je aan bij netwerkgroepen, stichtingen voor werkzoekenden en kijk eens op social media.

10. DE VICIEUZE CIRKEL VAN AFWIJZINGEN
Bij het zoeken naar die nieuwe passende baan, is herhaaldelijk afgewezen worden een onvermijdelijk onderdeel. Dit aantal stijgt drastisch als je je alleen focust op vacatures en je niet gaat netwerken. Dit kan de bekende vicieuze cirkel van afwijzing, inactiviteit en soms zelfs depressie tot gevolg hebben, die elke productiviteit bij het zoeken naar die nieuwe baan, ondermijnt. Laat dat niet gebeuren. Ook hier: zoek hulp! Ga op zoek naar een goede loopbaanprofessional en investeer.

We zijn dat investeren in ons zelf -vanuit de eigen portemonnee- in Nederland niet gewend. We vinden te vaak dat de werkgever dat moet betalen of dat het zonde van het geld is (transitievergoeding). Liever schilderen we het huis, of kopen een sleurhut, doen wat aan de tuin of welk willekeurig project er ook maar in je op komt in deze periode van even zonder werk zitten.

Mijn advies, doe het niet, tenzij je een heel duidelijk en strak werkplan hebt voor jezelf, waarin je jouw productiviteit weet te handhaven op een soortgelijk nivo als toen je je baan nog had.

Doe je dat niet, dan kun je gemakkelijk een jaar zonder werk zitten. De voornaamste nadelen en consequenties daarvan zijn:
– (veel) minder salaris
– geen pensioen opbouw
– stilstand in ontwikkeling
– toename van emotionele en sociale druk (eigen denken en jouw directe omgeving)

Je weet nu dat het anders kan. Er is een oplossing. Het is gewoon een keus maken en starten. Alleen dat. Mocht je informatie van mij willen, laat het mij dan weten. Stuur een e-mail of bel gewoon.