ZZP'er worden vanuit de WW, het kan!

1. Mag ik een eigen bedrijf beginnen, als ik een WW-uitkering heb?

Ja dit mag. Maar als u dat wilt doen met behoud van uw uitkering, kan
dat alleen als u vooraf toestemming van UWV krijgt. Volg eerst de
online training 'zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering' van UWV.
Hierin hoort u welke mogelijkheden er zijn om vanuit de WW te starten
als ondernemer, en welke gevolgen dit heeft voor uw WW-recht. Volg
deze training via werk.nl. Wilt u vervolgens met behoud van uw
uitkering voor uzelf beginnen? Maak dan een afspraak met een adviseur
werk om uw plannen te bespreken. Hij beoordeelt of uw ondernemingsplan
of uw idee een kans van slagen heeft en of u dus wel of niet mag
starten.


2. Wat zijn de gevolgen voor mijn WW-uitkering als ik voor mezelf begin?

Wanneer u toestemming heeft van UWV zijn er 3 mogelijkheden om vanuit
de WW als zzp'er te beginnen. Alle 3 hebben ze een andere invloed op
uw WW-uitkering:

     De startperiode. U richt zich volledig op uw eigen bedrijf en
behoudt een deel van uw uitkering. U krijgt dan 29% minder
WW-uitkering. De startperiode duurt 26 weken. In deze periode hoeft u
niet te solliciteren. In de online training 'zelfstandig ondernemen
met een WW-uitkering' worden alle voorwaarden die voor de startperiode
gelden uitgelegd.
     De urenkorting. Hierbij worden alle uren die u aan uw bedrijf
besteedt direct gekort op uw uitkering. Vanaf 1 juli 2015 wordt op
basis van uw gewerkte uren een fictief inkomen berekend met als basis
uw WW-maandloon. Dit fictief inkomen wordt in mindering gebracht op uw
uitkering.
     De uitkering stopt. U meldt dan dat u volledig voor uw nieuwe
bedrijf gaat werken. U hoeft niet meer te solliciteren.

Kijk voor een toelichting op uwv.nl.


3. Hoe kom ik in aanmerking voor een startperiode?

Om in aanmerking te komen moet u eerst schriftelijk toestemming van
UWV hebben om met uw eigen bedrijf te starten. En u mag pas starten
met uw bedrijf nadat uw WW-recht is ingegaan. U mag niet eerder van
een startperiode gebruik hebben gemaakt. Ook mag u tijdens de
startperiode geen opdrachten van uw laatste werkgever aannemen.
Voldoet u niet aan een van deze voorwaarden? Dan kunt u alleen
gebruikmaken van de urenkorting of uw uitkering helemaal stopzetten.


4. Hoe kom ik in aanmerking voor de urenkorting?

Wilt u voor uzelf beginnen met een urenkorting, dan heeft u geen
toestemming nodig van uw adviseur werk om uw bedrijf op te zetten. U
geeft het aantal uren dat u als zelfstandige werkt aan UWV door. Alle
uren die u aan uw bedrijf besteedt, worden dan in mindering gebracht
op uw uitkering. Dat zijn de directe uren die u besteedt aan productie
of diensten die u aanbiedt. En ook de indirecte uren zoals het werven
van nieuwe klanten, reistijd om bij uw klanten te komen of tijd die u
aan uw administratie moet besteden.

Vanaf 1 juli 2015 wordt op basis van uw gewerkte uren een fictief
inkomen berekend met als basis uw WW-maandloon. Dit fictief inkomen
wordt in mindering gebracht op uw uitkering. Over de uren die u niet
aan uw bedrijf besteedt, ontvangt u nog wel WW. Die uren moet u ook
gebruiken om actief te solliciteren.


5. Moet ik als mijn bedrijf goed loopt achteraf mijn uitkering terugbetalen?

Bent u op of na 1 januari 2013 gestart? Dan krijgt u 26 weken lang 29%
minder WW-uitkering. U hoeft later geen uitkering terug te betalen.
Kijk voor meer informatie op uwv.nl.


6. Wat als ik te weinig opdrachten krijg en met mijn bedrijf stop?

Heeft u te weinig opdrachten voor een goede toekomst van uw bedrijf?
En stopt u met uw bedrijf binnen de voor u geldende WW-termijn? Dan
kan uw WW worden herstart. Vanaf dat moment moet u wel weer
solliciteren. Uw WW loopt door zolang u nog recht op die uitkering
heeft.