non-profit sociaal ondernemer

Problemen voor ouderen en studenten

De huidige wetten AWBZ, WMO en Chronische zieken zijn per 1-1-2015 gereorganiseerd.
Dat betekent dat er van de 800.000 mensen om wie het gaat 280.000 naar de Wet Langdurige Zorg WLZ gaan en 250.000 naar de WMO.
Van de overigen gaan er 100.000 naar de zorgverzekeraars.

E.e.a. gaat gepaard met een kostenbesparing voor het Rijk en wordt gedecentraliseerd naar de gemeenten.