Juli 2020 Einde verhaal van dit project omdat niemand in Hilversum doorverwees. Zelfs de Voedselbank reageerde een jaar lang niet op het herhaalde verzoek om hun cliënten erop te wijzen....

Klik hier om een tekst te typen.

sociaal ondernemers

Wij helpen cliënten van de Voedselbank GRATIS!

================================================

De politieke partij Hilversum1 verwijst naar WerkInJeEigenWijk, dd. woensdag 19 maart 2014:

WerkInJeEigenWijk

helpt u aan werk

 

 

Beste mensen,

Als sociaal ondernemers trekken wij ons het lot aan van de groep werkzoekenden die in de schuldhulpverlening/voedselbank zijn beland, vaak door externe onvoorzienbare oorzaken. Het kan iedereen zomaar overkomen. Daarom is de actie "Zicht in de tunnel" gestart. Om die reden vragen wij uw financiele hulp.

Bent u tevreden als (oud-)client en wilt u ons daarvoor bedanken of bent u sympathisant van ons werk, dan kan dat nu op een passende wijze door een gift te storten voor dit project.

Wij besteden uw donatie uitsluitend aan deze doelgroep.

 Een voorbeeld: u doneert €50,= met als doel om iemand te helpen aan gratis hulpverlening bij het vinden van zinvol werk. WerkInJeEigenWijk legt kontakt met de organisatie die betrokkene het best kent en koppelt zo iemand die het best past aan een 3 maanden durende traject. U wordt bij aanvang daarvan op de hoogte gesteld.


U kunt ook minder doneren natuurlijk; elk bedrag voor dit doel is van harte welkom en wordt alleen aan adviezen besteed voor deze doelgroep. Zo helpt u ook een ander die het zelf helaas niet kan betalen mogelijk aan een wat betere toekomst en wat meer perspectief. Doet u ook mee?

Vul dan het onderstaande in en stuur het per e-mail terug voor onze administratie.

============================================================================
"Ja, ik doneer graag voor dit goede doel:

naam-adres-woonplaats (nietverplicht): bedrag: datum: wil wel/geen kontakt:
.....................................  nn Euro xx-xx-xx      ja/nee         "

============================================================================