Zo helpt UWV 55-plussers en nu zelfs 50-plussers

 Het UWV stelt 67 miljoen beschikbaar voor de 55 plusser, en nu nog eens 34 miljoen voor de werklozen vanaf 50 jaar.


1. Plaatsingsfee

De plaatsingsfee is een bonus voor intermediairs (uitzendbureaus,  
re-integratiebedrijven, werving- en selectiebureaus en  
detacheringsbureaus) als zij oudere werkzoekenden helpen bij het  
vinden van werk. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden een  
plaatsingsfee aanvragen.
Wilt u zich inschrijven bij een  uitzendbureau? En was u 55 jaar of ouder op uw
eerste WW-dag en heeft  u al langer dan 3 maanden een WW-uitkering?
Wijs uw contactpersoon dan  op de plaatsingsfee.

Het uitzendbureau ontvangt een bonus als u 3  maanden of langer in dienst bent.
Hiermee motiveert UWV uitzendbureaus  om zich actief voor u in te zetten.

2. Scholingsvoucher

Bent u 55-plus en heeft u op dit moment geen werk, maar denkt u dat  
een opleiding uw kansen kan vergroten? Of wil een toekomstige  
werkgever u aannemen op voorwaarde dat u een opleiding volgt? Dan komt  
u na 3 maanden WW in aanmerking voor een scholingsvoucher.
Dit is een tegemoetkoming van maximaal € 750 voor scholingskosten.