Uitbreiding doelgroep 55-plus naar 50-plus

Sinds 1 september 2014 is de doelgroep 55-plus voor deelname aan het  
programma "Succesvol naar werk" uitgebreid naar 50-plus. Iedereen die  
bij instroom in de training 50 jaar of ouder is en een WW-uitkering  
heeft, telt mee voor de resultaten van het Actieplan 50-plus werkt  
(voorheen Actieplan 55-plus werkt). De werkwijze voor de nieuwe  
doelgroep blijft hetzelfde zoals je gewend bent bij de doelgroep  
55-plus.

Een aantal zaken op een rij:

     De doelgroep 50-plus wordt toegevoegd aan de doelgroep 55-plus.  
Sinds 1 september 2014 wordt de gehele doelgroep 50-plus op dezelfde  
wijze uitgenodigd voor deelname aan Succesvol naar werk zoals tot  
dusver werd gedaan bij 55-plus.

     Het actieplan 50-plus streeft naar een ongeveer gelijke verdeling  
in de groepen tussen 50-54 jarigen en 55-plussers. Bij schaarste aan  
plekken in de training is een Handreiking selectie voor Succesvol naar  
werk beschikbaar gesteld. De handreiking helpt de adviseurs werk bij  
het selecteren van de klanten die het meeste gebaat zijn bij het  
trainingsprogramma.

     De subsidieregeling scholingsvoucher en plaatsingsfee wordt zo  
snel mogelijk gelijk getrokken voor de nieuwe doelgroep, maar is pas  
vanaf de datum dat hij in de Staatscourant gepubliceerd staat, van  
kracht voor 50-54 jarigen.

     De telling vindt plaats op de registratie van de eerste  
bijeenkomst "Succesvol naar werk". Op het moment van de telling moet  
de deelnemer 50 jaar zijn. Ook de andere bijeenkomsten moeten  
geregistreerd worden, inclusief annuleringen en 'no-show'.