Werkzoekende oudere profiteert nog niet van aantrekkende economie

Op 7 juni 2016 presenteerde het kabinet het nieuwe actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’. Dit actieplan is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting van de Arbeid. Kern van de aanpak is om 50-plussers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan, werknemers wendbaarder te maken op de arbeids- markt en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen van 50-plussers. Dit actieplan combineert een intensivering van bestaand beleid met nieuwe maatregelen. Uitvoering vindt plaats in 2017 en 2018. Het kabinet stelt hiervoor 68 miljoen euro beschikbaar
Wat merkt de doelgroep 50 plussers hiervan en wat kan verbeterd: Reageer www.50-plusadviescentrum.nl laat uw advies achter

Bron uit: DIVERSITEIT IN BEDRIJF Diversiteit in bedrijf is een initiatief van de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers: Vereniging VNO-NCW, MKB Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP
Zie voor de volledige rapport op www.50-plusadviescentrum.nl