sociaal ondernemers

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST GEEN WERKGEVERSGEZAG, VOG en Algemene Voorwaarden aanwezig - 

Folder EHBL
PDF – 1.2 MB 188 downloads
Folder EHBS
PDF – 378.6 KB 180 downloads
Leaflet Budgetbeheer-SHV
PDF – 47.2 KB 178 downloads
         Budgetcoach Gooi

         Doelstelling

Zorgen dat de cliënt zelfstandig in staat is om zelf zijn financiële huishouden te kunnen voeren.

      Wanneer toe te passen

•Op basis van vrijwilligheid

Niet helemaal kundig op financieel gebied

•Gemotiveerd om aan de financiële situatie te werken

•Als er al schulden zijn, dan zijn die hanteerbaar en door de cliënt op te lossen

        Activiteiten tijdens traject budgetcoaching

•Overeenkomst afsluiten met de klant

•Een budgetcoachingsplan opstellen

•Een budgetcoachingsplan uitvoeren

•Evalueren

      Overeenkomst

•De klant verklaart dat hij de een volledige en juiste opgave heeft gedaan aan de budgetcoach

•De klant geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven, lopende

betalingsverplichtingen en van alle banksaldi.

•De klant moet alle wijzigingen in zijn financiële en persoonlijke omstandigheden onmiddellijk en

op eigen initiatief doorgeven.

•De budgetcoach stelt een coachingsplan op en laat dit voor akkoord door de klant tekenen.

•De budgetcoach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van de klant

voortvloeiend uit het coachingstraject.

•De hoogte, wijze en frequentie van de vergoeding

•Opzegtermijn en voorwaarden voor opzegging

•Looptijd van het contract en wijze van verlenging

      Voorbeelden van budgetcoaching

•Het ordenen van (belangrijke) papieren ten behoeve van de huishoudfinanciën en het

bijhouden van contante uitgaven met behulp van NIBUD materiaal

•Het maken van een overzicht van de eigen inkomsten en uitgaven (gemiddelde

maandbegroting en jaarbegroting), met speciale aandacht voor reserveringen

•Het regelen van betalingen, bijvoorbeeld automatisch of gespreid

•Het vergroten van het inkomen door gebruik te maken van financiële regelingen en

voorzieningen en verwerving van werk

•Het geven van geld besparende tips

•Het omgaan met betalingsachterstanden

•Het sparen, lenen en verzekeren