Een dozijn tips om ontspannen het selectiegesprek in te gaan

 

 Een dozijn tips om ontspannen het selectiegesprek in te gaan en

het  selectiegesprek ontspannen te laten verlopen

1. Zorg voor een goede eerste indruk

In een eerder artikel gaf ik aan, dat je gesprekspartners zich binnen  
30 seconden een eerste indruk vormen van jou. En dat uit onderzoek  
blijkt, dat 2 seconden al genoeg zijn om cruciale persoonskenmerken in  
beeld te krijgen.

En die eerste indruk kleurt de verdere informatie die de ontvanger krijgt.

Het is goed om je daarbij te realiseren, dat het moeilijker is om een  
negatieve eerste indruk om te zetten naar een positief beeld, dan om  
een positieve eerste indruk teniet te doen.

De psychologische mechanismen die daarbij een rol spelen zijn het  
Horn-effect en het Halo-effect.

Wil je nog tips voor het maken van een goede eerste indruk? Lees een  
van mijn vorige artikelen er nog eens op na.

2. Zorg voor een ontspannen, actieve houding in het selectiegesprek

Ga actief zitten. Niet achteruit gezakt in je stoel, met je benen over  
elkaar. Ook niet vanuit spanning op het puntje van je stoel, met  
alleen je tenen op de grond.

3. Ga respectvol om met je gesprekspartners

Ga pas op uitdrukkelijke uitnodiging van je gesprekspartners over op  
tutoyeren. En zijn er meerdere mensen betrokken bij het gesprek,  
spreek ze aan met u en niet op voorhand met jullie.

4. Geef aan, dat je blij bent dat je uitgenodigd bent voor het selectiegesprek

Als je daartoe de kans krijgt en als dat bij je past. Laat merken dat  
je het fijn vindt om met je gesprekspartners in gesprek te gaan.

5. Zorg dat je je informatie bij je hebt

Bijvoorbeeld de vacaturetekst, je cv, je sollicitatiebrief en de  
vragen die je hebt voorbereid.

Zorg ook dat je pen en papier bij de hand hebt, zodat je bijvoorbeeld  
dingen op kunt schrijven, waarop je in het gesprek terug wilt komen.

6. Wees vooral je goed voorbereide zelf

Vanuit je goede voorbereiding weet je welke vragen je kunt verwachten.  
De antwoorden heb je goed voorbereid.

Ook kun je vanuit je werkervaring concrete voorbeelden noemen, waaruit  
blijkt dat je bepaalde kwaliteiten bezit. Want op hypothetische  
antwoorden als "In zo'n geval zou ik...." zitten je gesprekspartners in  
een selectiegesprek niet te wachten.

Zoals in een eerder artikel aangegeven, ware succeservaringen zijn het  
bewijs van je kwaliteiten.

7. Als je zelf iets vertelt, eindig dan met een vraag

Onder andere daardoor kun je een ondervraging omzetten naar een dialoog.

Zo kun je ook een observatie meenemen in je verhaal. Bijvoorbeeld een  
koppeling maken naar een jaarverslag of iets dat je anderszins gelezen  
of gehoord hebt. En vanuit die koppeling kun je dan een vraag stellen.

Maar blijf daarbij wel gefocust! Pas op dat je bijvoorbeeld niet over  
zeilen of tennis gaat praten, terwijl dat niet relevant is. Haakt men  
er wel op in, geef dan aan dat je daar later graag meer over wilt  
vertellen.

8. Kijk of je kunt aanhaken bij hetgeen de selecteur vertelt

Als dat het geval is, zeg dan bijvoorbeeld : "Het is interessant wat u  
daar zegt, want ..". En vertel jouw verhaal dat daarbij aansluit.  
Bijvoorbeeld een verhaal betreffende een van jouw succeservaringen.

9. Betrek alle gesprekspartners bij het selectiegesprek

Het kan heel goed zijn, dat bij jouw selectiegesprek meer mensen  
betrokken zijn.

Verdeel je aandacht en stel je vragen aan allen, in plaats van aan die  
ene persoon die met name aan het woord is.

Stel specifieke vragen ook aan de persoon die deskundig is op dat  
terrein.  Stel bijvoorbeeld vragen omtrent het financiële aspect, aan  
een persoon die belast is met financiën.

10. Check met regelmaat of je nog contact hebt met je gesprekspartners  
én in contact bent met jezelf

Zitten je gesprekspartners nog geboeid te luisteren? Of vindt men wat  
je te vertellen hebt onvoldoende interessant en haakt men af?

Hoor je jezelf praten en ben je met je aandacht niet meer bij het  
selectiegesprek?

Heb je een rare stem en weinig gevoel bij wat je zegt?

11. Voorkom dat je negatieve motieven formuleert

Ook al ben je naarstig op zoek naar een baan, of wil je ontsnappen aan  
werkloosheid, laat daar niets van merken. Angst voor geen baan is  
killing in een selectiegesprek.

Voorkom dat je negatieve motieven ventileert. De aard van de functie  
en de organisatie zijn jouw belangrijkste drijfveren.

12. Stel laatste vragen naar aanleiding van je aantekeningen tijdens  
het selectiegesprek

Aan het eind van het gesprek wordt je vaak gevraagd :"Heeft u (of heb  
je) nog vragen?".

Mogelijk heb je aantekeningen gemaakt waar je nog op aan zou willen  
haken. Bijvoorbeeld: "U zei daarstraks... Ik heb gehoord (of gelezen)  
dat... Zijn daar al plannen voor..." Of : "Is daar al beleid op uitgezet?"

En heb je het gesprek als prettig ervaren? Bedank na je laatste vragen  
je gesprekspartners voor het aangename gesprek.

Door goed voorbereid de dialoog aan te gaan in een selectiegesprek,  
kan een selectiegesprek een ontspannen gesprek zijn.

Dan ontaardt het gesprek niet in een ondervraging van jou als  
kandidaat. Jijzelf speelt een actieve rol.

Een goede voorbereiding op het selectiegesprek sterkt je in die rol.