Deze 29 vragen moet je stellen aan het einde van je sollicitatiegesprek of eerder:

https://www.businessinsider.nl/deze-29-vragen-moet-je-stellen-aan-het-einde-van-je-sollicitatiegesprek-eerder/

De 20 meest gestelde vragen tijdens een sollicitatiegesprek

Om tijdens je sollicitatiegesprek een ontspannen indruk te maken,
bereid je je best zo goed mogelijk voor. Bedenk bijvoorbeeld al een
antwoord op volgende veelgestelde vragen.

     Vertel eens iets over jezelf
     Een klassieke vraag om het gesprek mee te beginnen. Je krijgt
meteen de kans om jezelf voor te stellen en wat tot rust te komen.
Bedenk vooraf hoe je jouw verhaal gaat opbouwen, en wat de rode draad
zal zijn. Wat zijn de sleutelmomenten in je leven en je loopbaan?
Welke elementen vertellen iets over jou en onderscheiden jou van de
andere kandidaten?

     Wat weet je over ons bedrijf?
     Met deze vraag peilt men naar jouw interesse in het bedrijf en
wil men te weten komen hoe goed je jezelf hebt voorbereid. Een goede
kandidaat is op de hoogte van de historiek en de strategie van het
bedrijf en heeft op zijn minst een blik geworpen op de website.

     Waarom zouden we voor jou kiezen en niet voor een andere kandidaat?
     Deze vraag duikt vaak op aan het einde van het gesprek. De
rekruteerder heeft op dat moment al een vrij goed beeld van je
competenties en geeft je de kans om bepaalde vaardigheden extra te
benadrukken.

     Waarom heb je voor deze baan gesolliciteerd?
     Hiermee probeert men te achterhalen of je goed bent voorbereid en
wat jouw beeld is van de functie waar je voor solliciteerde. Lees dus
zeker de functieomschrijving nog eens na en probeer deze vooraf in je
eigen woorden uit te leggen. Leg de nadruk op de zaken die je
specifiek aantrokken en leg ook uit hoe die aansluiten bij jouw profiel.

     Wat trekt je aan in deze baan?
     Dit is een combinatie van "ken je ons bedrijf" en "beschrijf de
baan zoals jij ze ziet". Zorg ervoor dat je antwoord klopt met de rest
van je verhaal. Toon ook dat je persoonlijkheid past binnen de
functie, zonder daarbij te veel vast te houden aan de
functieomschrijving uit de vacature. De rekruteerder kan dan op
sommige aspecten dieper ingaan en je een paar extra vragen stellen
over jou, je ervaring en je persoonlijkheid.

     Wat spreekt je minder aan in de baan?
     De rekruteerder wil met deze vraag te weten komen hoe eerlijk
jouw antwoorden zijn. Er is altijd een minder aangename kant aan een
baan en je werkgever wil te weten komen welke dat voor jou is: de
verplaatsing, de werkuren, de grootte van het bedrijf, de
bedrijfscultuur, de administratieve kant van de baan,...Vertel gewoon
eerlijk wat je minder ligt of waarover je twijfels hebt. Als je
bijvoorbeeld zegt dat je nooit eerder voor een groot bedrijf werkte,
is dat niet noodzakelijk negatief. Het geeft aan dat je je ervan
bewust bent dat de bedrijfscultuur mogelijk anders is dan degene die
je al leerde kennen.

     Wat is je grootste succes/ de grootste mislukking in je carrière?
     Het klinkt misschien vreemd, maar de rekruteerder zal vooral
geïnteresseerd zijn in het grootste probleem dat je moest overwinnen.
In je nieuwe baan zal je regelmatig geconfronteerd worden met
problemen. Je werkgever wil dus graag weten hoe je hiermee omgaat.
Blijf je rustig en denk je eerst rustig na over een oplossing? Of
reageer je meteen en ga je over tot directe actie?

     Hoe ga je om met je manager?
     Werk je graag zelfstandig en krijg je graag veel
verantwoordelijkheid? Of krijg je graag duidelijke instructies? Wees
eerlijk in je antwoord. Het is niet alleen voor je werkgever
belangrijk om te weten in welke omgeving je het best functioneert, als
je terechtkomt in een bedrijfscultuur die niet bij je past zal je het
niet lang volhouden. Een gouden regel: vertel enkel positieve zaken
over je vorige werkgevers. Als je kwaadspreekt over je vorige bedrijf
zegt dat meer over jezelf dan over die werkgever.

     Wat is het moeilijkste project dat je hebt moeten leiden?
     Deze vraag peilt naar je successen en de obstakels die je al hebt
moeten overwinnen. Het komt er niet op aan om voorbije projecten in
detail te bespreken, maar je moet vooral aangeven hoe je zaken hebt
aangepakt en wat het resultaat was van je inspanningen.

     Wat zijn volgens jou de trends in het vakgebied?
     Als je een technisch profiel hebt of solliciteert voor een
managementfunctie kan je deze vraag krijgen. Ze peilt vooral naar je
langetermijnvisie en je kennis van de sector. Je kan je op deze vraag
voorbereiden door de vakpers of gespecialiseerde blogs te lezen.

     Wat is je droombaan?
     Als antwoord op deze vraag moet je niet de functieomschrijving
geven van de baan waarvoor je solliciteerde. Wees ook niet te
specifiek in je antwoord, geef bijvoorbeeld geen bepaalde functie bij
een specifiek bedrijf. Wat je wel kan doen is bepaalde elementen
aanhalen die jouw ideale baan zeker moet hebben, of die doorslaggevend
zouden zijn als je zou moeten kiezen tussen twee baans.

     Heb je al conflicten meegemaakt op het werk? Hoe ga je daarmee om?
     Zorg er opnieuw voor dat je geen negatieve zaken vertelt over je
vorige werkgever. Toon aan dat je een eigen mening hebt maar wel
diplomatisch bent en respect hebt voor de mening van anderen.

     Wat heb je geleerd in je vorige baan?
     Je kan hier enkele technische vaardigheden aanhalen, maar je kan
ook de nadruk leggen op meer algemene sterke punten, zoals je vermogen
om zowel zelfstandig projecten op te volgen als in team te werken.
Antwoord in geen geval dat je niets geleerd hebt, dat maakt absoluut
geen goede indruk.

     Waarom ben je weggegaan bij je vorige werkgever?
     Een evidente vraag waarop de rekruteerder een duidelijk antwoord
verwacht. "Ik wil vooruit met mijn carrière" is niet voldoende als
antwoord. Leg uit wat je precies miste in je vorige baan en wat je wil
bereiken door te veranderen.

     Werd één van je ideeën al uitgevoerd bij je vorige werkgever?
     Vermeld niet teveel details in je antwoord, maar toon aan hoe je
ideeën aanbrengt en uitwerkt. Dat zijn kwaliteiten die een werkgever
apprecieert en hij wil weten of je in staat bent om ideeën te
realiseren.

     Ben je ooit al ontslagen door een vorige werkgever?
     "Nee" is natuurlijk het makkelijkste antwoord op deze vraag, maar
"ja" hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn. Zolang je kan aantonen
dat je iets geleerd hebt uit die ervaring zal de rekruteerder dit
interpreteren als een positief antwoord.

     Heb je ooit al iemand moeten ontslaan?
     Hiermee wil men jouw empathie testen: kan je je in de plaats van
iemand anders stellen? Het beste antwoord is "dit was niet eenvoudig,
maar het moest nu eenmaal gebeuren." Het heeft geen zin om dieper in
te gaan op je persoonlijke gevoelens bij deze gebeurtenis.

     Heb je sollicitaties lopen bij andere werkgevers?
     Geef gewoon een eerlijk antwoord op deze vraag. Als rekruteerder
heeft men afspraken met verschillende kandidaten, het is dus normaal
dat jij gesprekken hebt met verschillende werkgevers.

     Wat is volgens jou een correct salaris voor deze baan?
     Onderhandel niet over je salaris tijdens het eerste gesprek,
zeker niet als de persoon met wie je op dat moment spreekt geen
beslissingen neemt over jouw salaris. Met deze vraag wil men vooral
nagaan of je verwachtingen realistisch zijn. Leg de lat dus niet te
hoog of te laag, maar toon dat je op de hoogte bent van je
marktwaarde. Probeer vooraf te achterhalen wat een correct loon is
voor de functie door te spreken met kennissen uit de sector, of check
het via het salariskompas.

     Heb je zelf nog vragen?
     Iemand die geen vragen stelt komt ongeïnteresseerd over.
Bovendien wil de rekruteerder graag weten wat jou bezighoudt. Denk dus
vooraf al na over iets dat je zou willen vragen.