UWV stopt met aanbod huidige CTC-ondernemerstest

 

14-7-2014
UWV stopt met aanbod huidige CTC-ondernemerstest; verwijs  
klanten naar test op ondernemersplein.nl
 
UWV stopt per 1 augustus 2014 met de huidige CTC-ondernemerstest. Dit  
betekent dat deze test niet meer wordt aangeboden aan startende  
zelfstandigen. Het verzoek is om klanten met een ondernemerswens nu al  
zoveel mogelijk door te verwijzen naar de test die de Kamer van  
Koophandel aanbiedt op ondernemersplein.nl.

Het contract met de leverancier van de CTC-ondernemerstest liep tot 1  
juli 2014. Rechtmatige verlenging was niet mogelijk: een goed moment  
voor WERKbedrijf om het blijven aanbieden van deze test te  
heroverwegen, te meer omdat de dienstverlening aan zelfstandigen  
gedigitaliseerd wordt. De nieuwe werkwijze - die bestaat uit een  
online training - gaat in op 1 januari 2015 en wordt vanaf eind juli  
op drie vestigingen getest, namelijk: Almere, Tilburg en Zwolle.
 

UWV verwijst haar klanten naar test op ondernemersplein.nl