Netwerken; leg een contactenlijst aan


Als ik aan een klant vraag uit hoeveel mensen zijn of haar netwerk  
bestaat, krijg ik meestal het antwoord dat dit niet zoveel is. Bijna  
iedereen denkt dus dat ze te weinig mensen kennen om hier een  
interessant netwerk van te maken.

En dat terwijl uit onderzoek blijkt, dat mensen zelf denken dat hun  
netwerk tussen de 20 en 100 mensen bevat. In de werkelijkheid is dit  
getal vele malen hoger!

Je kunt je netwerk onderverdelen in 3 soorten contacten; actief,  
passief en in rust. Mensen die je nu nog regelmatig spreekt en/ of  
schrijft zijn actieve contacten. Vrienden, collega's, familie en  
sport/clubgenoten. Mensen die je goed kende, maar waar je al lang geen  
contact mee hebt gehad, zijn contacten in rust. Deze kun je weer  
'wekken'. En passieve contacten zijn meestal via via contacten.  
Bijvoorbeeld oud-collega's, zonder dat jullie destijds contact hadden.  
Of buren waarmee je eigenlijk geen contact hebt. Dan heb je wel iets  
gemeen, maar geen of weinig contact.

Begin met het in kaart brengen van 100 contacten. Dit is een mooi  
uitgangspunt. Om ze later in bijvoorbeeld je LinkedIn profiel te  
linken, moet je ze eerst in kaart brengen. Verdeel een lijst onder in  
de volgende categorieën;

     Vrienden, familie, kennissen, dorpsgenoten
     (Oud) collega's, leveranciers, klanten
     Beroepsverenigingen, oud-studenten, studentenverenigingen
     Zakelijke relaties, maar ook tandarts, huisarts, kapper, adviseurs etc.
     Netwerk van partner en kinderen

Bedenk minimaal 5 contacten per categorie en zet erachter of dit  
contact Actief, Passief, of in rust is.