WWZ voor zelfstandigen 1-7-2015

De veranderingen die door de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli
2015 zijn ingegaan, hebben ook gevolgen voor de doelgroep
zelfstandigen. Deze wijzigingen zijn van invloed op klanten die sinds
of na 1 juli 2015 een WW-uitkering hebben. Hieronder lees je wat de
gevolgen zijn:

     Door de nieuwe regeling moet de klant maandelijks het formulier
Inkomstenopgave indienen via "Mijn UWV", de beveiligde klantomgeving
op uwv.nl. Er is geen uitzondering op deze regel voor de doelgroep
zelfstandigen, dus ook niet als er sprake is van een onderzoeks- of
startperiode. In de FAQ in de toolkit "Wet werk en zekerheid (Wwz)" 
wordt ingegaan op hoe zelfstandigen met een WW-uitkering sinds of na 1
juli 2015 met de Inkomstenopgave moeten omgaan.
     Daarnaast blijft bij de zelfstandig ondernemers, ook die met een
WW-uitkering sinds of na 1 juli 2015, de urenkorting bestaan. Als een
klant gebruikmaakt van urenkorting, moet hij niet zijn inkomen maar al
zijn uren die hij aan zijn onderneming besteedt maandelijks aan UWV
doorgeven. Op basis van deze uren wordt er door de divisie Uitkeren
een fictief inkomen berekend. Dit fictief inkomen wordt gezien als
inkomen en wordt in mindering gebracht op de WW-uitkering. Hier wordt
de klant over geïnformeerd door de divisie Uitkeren. Meer uitleg is te
lezen op uwv.nl.