Veranderingen WW en Passende arbeid door nieuwe Wet werk en zekerheid


WET EN BELEID

Met ingang van 1 januari 2015 gaat de nieuwe Wet werk en zekerheid
(Wwz) in. Deze wet brengt veranderingen in het ontslagrecht, het
arbeidsrecht en de WW. Diverse ingrijpende wijzigingen in de WW gaan
in op 1 juli 2015. Hieronder lees je de belangrijkste wijzigingen voor
klanten die vanaf die datum een nieuw recht op WW krijgen. Voor
bestaande klanten verandert er niets.

Wijziging Passende arbeid
Vanaf 1 juli 2015 wordt voor iedere ZW- en WW-gerechtigde na een half
jaar uitkering alle maatschappelijk geaccepteerde arbeid als passend
gezien, in plaats van na een jaar uitkering. Dit geldt zowel voor een
half jaar WW-uitkering als voor een half jaar ZW-uitkering en een half
jaar gecombineerde WW- en ZW-uitkeringen. Voor uitkeringsgerechtigden
die voor 1 juli 2015 in de WW of ziektewet komen, blijft het oude
recht gelden. De Dienstverlening Passend werkaanbod (PAWA) verandert
niet. Het blijft zo dat UWV voor klanten een werkaanbod doet na 12
maanden werkloosheid, ongeacht de eerste werkloosheidsdag.

Project Activeren Breder Zoekgedrag
UWV heeft van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) extra budget gekregen om klanten te ondersteunen als het na zes
maanden nog niet gelukt is om werk te vinden.