Veelgestelde vragen over uitzendwerk en het UWV

 
Illustratie van twee mensen aan een tafel:
 
De Werkpleinen werken nauw samen met uitzendbureaus binnen de regio. 
Uitzendbureaus komen eens in de veertien dagen met hun vacatures naar de Werkpleinen. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over dit onderwerp.
 
1. Waarom zou ik via een uitzendbureau aan het werk gaan?
Uitzendbureaus hebben regelmatig contact met werkgevers in uw regio. Ze kunnen goed inschatten welk soort werk of bedrijf bij u past. U kunt ervaring opdoen bij verschillende werkgevers met tijdelijke banen. Of aan de slag gaan voor langere tijd bij één bedrijf.
 
2. Als ik via een uitzendbureau ga werken, moet ik dit dan melden aan UWV? En zo ja: hoe
Heeft u een paar uur voor een uitzendbureau gewerkt? Vergeet dit dan niet aan UWV door te geven. Inkomsten uit een uitzendbaan staan bij verschillende organisaties, zoals de Belastingdienst, geregistreerd. 
Door bestanden te vergelijken komen wij altijd te weten dat u inkomsten heeft naast uw uitkering. Inkomsten en gewerkte uren in een uitzendbaan verschillen vaak per periode. Daarom is het belangrijk dat u deze uren en inkomsten juist, volledig en op tijd aan ons doorgeeft.
 
3. Hoe geef ik uitzendwerk door?
Geef de wijziging door met het wijzigingsformulier van uw uitkering. 
Doe dat binnen 1 week nadat dit bij u bekend was, of had kunnen zijn.
 
4. Wat gebeurt er als ik mijn uitzendwerk niet doorgeef?
Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Gaat u aan het werk en heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. U krijgt dan een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u, naast de boete, dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.
 
5. Is het salaris bij uitzendwerk lager dan bij een vast dienstverband?
De hoogte van uw salaris hangt onder meer af van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die op uw uitzendcontract van toepassing is. 
In die cao is vastgelegd na hoeveel gewerkte dagen u dezelfde salarisschaal mag verwachten als het vaste personeel met dezelfde functie in het bedrijf waar u gaat werken. Dit verschilt per cao: in sommige gevallen heeft u daar vanaf de eerste werkdag recht op, maar het kan ook na 26 weken ingaan. Informeer bij het uitzendbureau welke cao van toepassing is op uw uitzendcontract.
 
6. Welke rechten heb ik tijdens uitzendwerk?
In de eerste fase van een uitzendcontract geldt altijd een uitzendbeding. Dat wil zeggen dat uw uitzendovereenkomst afloopt, als het bedrijf waar u werkt niet langer gebruik wil maken van uw diensten. Ook loop het contract af wanneer u zich ziek meldt. Hoe langer u werkt, hoe meer rechten u opbouwt als uitzendkracht. Zo kunt u, nadat u verschillende fases hebt doorlopen, ook een dienstverband voor onbepaalde tijd krijgen. Hoe lang deze fases duren en wat uw rechten tijdens deze fases zijn, hangt opnieuw af van de cao die op uw uitzendcontract van toepassing is. Informeer bij het uitzendbureau onder welke voorwaarden u aan de slag gaat en welke cao van toepassing is op uw uitzendcontract.
 
7. Welke gevolgen heeft uitzendwerk voor mijn WW-uitkering?
Als u via het uitzendbureau een nieuwe baan vindt voor hetzelfde aantal uren dat u werkloos was, dan stopt u WW-uitkering. Uw uitkering stopt ook als u minder uren werkt dan voorheen, maar slechts voor vijf uur of minder werkloos blijft. Blijft u voor meer dan vijf uur werkloos bij het aanvaarden van uitzendwerk, dan worden de gewerkte uren ingehouden op uw eerstvolgende uitkering. Mocht u na verloop van tijd opnieuw gedeeltelijk of volledig werkloos raken, dan herleeft uw oude WW-recht.
 
8. Is deelname aan de speeddates van uitzendbureaus op het Werkplein verplicht?
Als werkzoekende kunt u een uitnodiging ontvangen om naar het Werkplein te komen voor een speeddate (kort gesprek met een intercedent van het uitzendbureau). Tijdens die speeddate kijkt u samen of er vacatures zijn die redelijkerwijs passen in uw functieprofiel. Uiteraard kunt u op een bepaalde dag verhinderd zijn om langs te komen. Dan kan er een andere afspraak gemaakt worden. 
Weigert u als werkzoekende echter volledig om deel te nemen aan deze speeddates, dan kan dat gevolgen hebben voor uw WW-uitkering.
 
9. Moet ik iedere aangeboden uitzendbaan accepteren?
De nieuwe samenwerking tussen uitzendbureaus en UWV verandert niets aan de voorwaarden waaraan iedere werkzoekende moet voldoen, om recht op een WW-uitkering te hebben. Een van die voorwaarden is dat u altijd passend werk moet accepteren. Wat passend werk is hangt mede af van de periode dat u werkloos bent.
 
10. Sta ik na de speeddate automatisch ingeschreven bij het uitzendbureau?
Nee, daarvoor moet u een aparte afspraak maken met het uitzendbureau.
 
11. Bieden de uitzendbureaus ook mogelijkheden tot bij- of omscholing en opleidingen?
Dit verschilt per uitzendbureau. De meeste uitzendbureaus bieden faciliteiten op het gebied van verlenging van certificaten en opfriscursussen in uw sector. De mogelijkheden tot omscholing, om een baan te vinden in een compleet andere sector, zijn beperkt. Dergelijke opleidingen worden soms aangeboden bij startersfuncties. Informeer bij het uitzendbureau welke mogelijkheden er zijn.
 
12. Wat doe ik als het uitzendwerk stopt?
Dit moet u ook melden aan UWV.
 
13. Hoe en wanneer doe ik dat?
U geeft de verandering door op het wijzigings- en inkomstenformulier WW. Tenminste als u een parttime uitzendbaan heeft en een WW-uitkering ontvangt.