VNG Gemeente moet oudere werkloze helpen 2016:

https://vng.nl/arbeidsparticipatie-gemeente-moet-oudere-werkloze-helpen

Wetgeving WWZ per 1-7-2015

 1 juli is niet alleen het begin van een periode waarin we uit-
of terugkijken naar onze vakantie, maar ook de dag waarop de Wet werk
en zekerheid (Wwz) in werking treedt. Deze nieuwe wet betekent de
grootste wijziging voor de WW en ontslag sinds vele jaren.

Door de Wwz verandert het ontslagrecht, het arbeidsrecht en de
Werkloosheidswet. Met deze maatregelen beoogt het kabinet de economie
en de arbeidsmarkt te stimuleren en de WW te moderniseren. Dit moet
leiden tot een sterkere rechtspositie van flexwerkers, een
duidelijker, sneller en goedkoper ontslagstelsel en de WW wordt er
meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

Speciaal voor deze gelegenheid worden alle wijzigingen nog een keer op
een rij gezet in deze unieke uitgave van de Wet werk en zekerheid
special.

Een van de grootste veranderingen waar UWV meteen mee te maken krijgt
is dat de WW-uitkering niet meer per 4 weken wordt betaald maar met
een maandelijkse betaling. Voortaan wordt er rekening gehouden met de
inkomsten en worden niet langer de gewerkte uren in mindering gebracht
op de WW-uitkering. Dit heeft tot ingrijpende wijzigingen geleid in
de systemen en processen van met name Uitkeren.

De wijzigingen die de Wwz met zich meebrengt hebben ook gevolgen voor
de dienstverlening die wij als WERKbedrijf aan onze klanten bieden. De
PAWA dienstverlening wordt geraakt door de wijzigingen en de
verplichtingen die klanten hebben veranderen ook. Dit heeft geleid tot
aangepaste werkprocessen waar iedereen mee te maken krijgt.

De Wwz heeft door het veranderende ontslagstelsel ook veel impact voor
de Arbeidsjuridische Dienstverlening (AJD). Werkgevers zullen vanaf nu
de ontslagaanvraag bij bedrijfseconomische reden of langdurig
arbeidsongeschiktheid via ons nieuwe digitale loket op uwv.nl indienen.

zie bijlage: