Werkeloosheid treft vooral vluchtelingen

 
Op 11 maart werd het Jaarrapport Integratie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aangeboden aan minister Asscher van Sociale Zaken.
 
Uit het rapport blijkt dat migranten extra hard worden getroffen door werkloosheid. Onder nietwesterse migranten is de werkloosheid ruim driemaal zo hoog als onder autochtonen: 16 tegen 5 procent. Ook de armoede is groot. De situatie is het ongunstigst bij Marokkaanse Nederlanders en vluchtelingen. Migranten lijken voor een deel slachtoffer te zijn van discriminatie: zij zijn veel vaker werkloos dan autochtone Nederlanders met dezelfde kwalificaties.
 
Geen netwerk
VluchtelingenWerk is niet verrast door de uitkomsten van het rapport. Directeur Dorine Manson: "Vluchtelingen zijn heel gemotiveerd om hun nieuwe leven tot een succes te maken en willen liefst zo snel mogelijk aan het werk. Maar de stap van inburgering naar werk is heel groot. Vluchtelingen missen een Nederlands netwerk en hebben door de vluchtperiode vaak lange tijd niet geleerd of gewerkt. Voor Somaliërs bijvoorbeeld geldt dat vanwege de burgeroorlog mensen decennialang niet naar school konden gaan. Integreren en een andere taal leren duurt daarom langer. Een inburgeringsdiploma geeft geen toegang tot een vervolgstudie en blijkt op de arbeidsmarkt weinig te betekenen. Werkgevers willen erkende Nederlandse diploma's of werkervaring zien. Het is daarom belangrijk om vluchtelingen bijvoorbeeld een opleiding of leerwerktraject te bieden."
 
Kansen bieden
Vluchtelingen die het wel lukt om een baan te vinden, krijgen in de praktijk vaak tijdelijke contracten via een uitzendbureau en vliegen er dus in zwaar weer als eerste uit. VluchtelingenWerk roept Rijk en gemeenten op vluchtelingen kansen te geven op financiering van onderwijs en opleidingen zodat zij zich kunnen kwalificeren voor de arbeidsmarkt. Dit kan door het studeren met behoud van uitkering mogelijk te maken. Daarnaast vraagt VluchtelingenWerk aan gemeenten om extra aandacht voor vluchtelingen in het kader van de uitvoering van de recente Participatiewet.
 
Kloof dichten
VluchtelingenWerk zelf probeert de kloof tussen vluchteling en arbeidsmarkt kleiner te maken door samenwerkingen aan te gaan met bedrijven als Accenture en Manpower. Manson: "Veel vluchtelingen hebben talenten die moeizaam tot ontwikkeling komen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Verschillende factoren veroorzaken dit: onbekendheid, mismatches, verkeerde verwachtingen en het voor werkgevers niet op een herkenbare manier in beeld brengen van talent. ManpowerGroup speelt dankzij onze samenwerking
een actieve rol in de ontwikkeling van de talenten van vluchtelingen. Met het project Startbaan gaan we in drie jaar tijd 600 vluchtelingen aan werk helpen. Accenture ondersteunt dit met haar programma "Skills to Succeed"".
 
Meer informatie
Eind oktober komt VluchtelingenWerk met haar eigen onderzoek: de IntegratieBarometer. Daarin wordt ook dieper ingegaan op vluchtelingen en de arbeidsmarkt.