Proefplaatsing

 
Heeft u uitzicht op een baan, maar twijfelt de werkgever of u het werk aankunt? Dan is een proefplaatsing misschien een goede oplossing. U gaat dan 2 maanden werken bij een werkgever. Hierdoor krijgt u de kans om ervaring op te doen en u te bewijzen in de functie. Uw werkgever moet wel op papier verklaren dat hij van plan is om u een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden. Na de proefplaatsing is een proeftijd niet meer nodig. Als u en uw werkgever tevreden zijn over de proefplaatsing, kunt u direct in dienst treden.
 
Voorwaarden proefplaatsing
U krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WW-uitkering. En de verwachting is dat u zonder proefplaatsing moeilijk werk kunt vinden.
Heeft u een WW-uitkering? Dan moet u minstens 3 maanden werkloos zijn. Er geldt een uitzondering: als u jonger bent dan 27 jaar en geen startkwalificatie heeft. Of u heeft, voordat u een WW-uitkering kreeg, langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering gehad. En u kunt niet meer werken in uw oude functie.
Voldoet u aan alle voorwaarden? En vinden wij bovendien dat proefplaatsing voor u een goede manier is om uw mogelijkheden om te werken te vergroten? Dan geven wij toestemming voor 2 maanden. Deze periode is gelijk aan de gewone proeftijd en meestal voldoende om te kijken of u geschikt bent voor de functie.
 
Proefplaatsing aanvragen
U vraagt proefplaatsing aan met het formulier Aanvraag proefplaatsing.
 
Wanneer beslist UWV over mijn aanvraag?
Wij beslissen binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Dan moeten wij wel alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen. Dit laten wij u dan weten.
 
Wat gebeurt er met mijn uitkering tijdens proefplaatsing?
Krijgt u toestemming? Dan betalen wij uw uitkering door en de werkgever hoeft geen loon te betalen. Stopt uw uitkering tijdens de proefplaatsing, omdat deze de maximale duur heeft bereikt? Dan stoppen wij met betalen. U kunt dan wel doorgaan met de proefplaatsing.
 
Ziek of op vakantie tijdens de proefplaatsing
Wordt u ziek tijdens uw proefplaatsing? Dan kunt u de proefplaatsing verlengen met de tijd dat u ziek was.
Als u op vakantie gaat tijdens uw proefplaatsing kunt u niet verlengen. Dan blijft de duur van uw proefplaatsing 2 maanden.
 
Langere proefplaatsing
Denken u en de werkgever dat er meer tijd nodig is om te kunnen beoordelen of u geschikt bent voor de functie? Dan kunt u op het formulier Aanvraag proefplaatsing aangeven waarom u vindt dat er een langere periode nodig is. De werkgever moet dit uitgebreid toelichten. Wij beoordelen of een langere periode nodig is. De proefplaatsing duurt maximaal 6 maanden. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen.