Het infoplein

 
Met ingang van deze week start in de WERK in uitvoering een nieuwe rubriek over de Participatiewet. Hierin verwijzen we je met regelmaat naar ontwikkelingen die met de invoering van deze wet gepaard gaan. 
Deze week staat het infoplein over de Participatiewet centraal, waar je de belangrijkste informatie over deze nieuwe wet kunt vinden.

Het infoplein
Op het infoplein tref je naast een uitleg over de Participatiewet onder meer de standpunten van UWV aan, net als de brieven aan de Tweede Kamer en een beschrijving van het wetgevingtraject. Je kunt het infoplein over de Participatiewet bezoeken door te klikken op de directe link die op de homepagina van UWV intranet staat. Naast dit infoplein komt er op de intranetpagina van het WERKbedrijf binnenkort ook nog een tweede plein over de Participatiewet beschikbaar, waar je alle gevolgen voor de divisie WERKbedrijf gaat vinden.

De participatiewet
De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samen. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) aan werk. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer; de Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog goedkeuren. Pas daarna kan de wet worden ingevoerd. De verwachting is dat de wet 1 januari 2015 ingaat. Hieraan voorafgaand vindt er op dinsdag 24 juni nog een debat over de Participatiewet plaats in de Eerste Kamer.

Belangrijkste wijzigingen Participatiewet per 1 januari 2015
 
Jongeren met arbeidsvermogen:
Jongeren met een arbeidshandicap die wel arbeidsvermogen hebben, vallen onder de Participatiewet.

Huidige Wajongers (oud en nieuw) blijven onder de verantwoordelijkheid van UWV vallen, voor wat betreft uitkering, re-integratie en bemiddeling naar werk. Voor de oWajong worden extra middelen voor re-integratie beschikbaar gesteld voor de periode 2015-2018.
De uitkering van de huidige Wajongers wordt per 1 januari 2018 verlaagd indien door UWV is vastgesteld dat zij arbeidsvermogen hebben (van 75% naar 70% van het minimumloon).


Jongeren zonder arbeidsvermogen:
Alleen jongeren met een handicap die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, komen nog in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Dat betekent dat er wel sprake zal zijn van nieuwe instroom bij UWV, maar niet meer bij WERKbedrijf.