Nul uren contract, de rechten en plichten

Bij een nul uren contract kunt u afspreken dat u de werknemer geen
loon betaalt als er geen werk is. Bij dat nul uren contract worden dus
alleen de gewerkte uren uitbetaald.

Deze afspraak moet u in een nul uren contract vastleggen en geldt
maximaal voor de eerste zes maanden van de arbeidsrelatie. Na de
eerste zes maanden bent u verplicht om bij dit nul uren contract loon
door te betalen, zelfs als u geen (of minder) werk heeft.

De hoogte van de doorbetaling, bij dit nul uren contract na zes
maanden, hangt af van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de
voorgaande drie maanden. Bij een CAO kunnen er afwijkende afspraken
gemaakt worden.

Overigens bepaalt de wet dat er na drie maanden al een
'rechtsvermoeden' bestaat dat de omvang van de arbeidsovereenkomst
gelijk is aan het gemiddelde aantal gewerkte uren van de laatste drie
maanden. Het is dan wel mogelijk om een werknemer minder uren op te
roepen dan de laatste drie maanden, maar alleen als hij daarmee
instemt. Stemt de werknemer hier niet mee in, dan kan deze zich
beroepen op zijn recht op arbeid.

Als u de werknemer met een nul uren contract oproept, is de werknemer
verplicht op het werk te verschijnen.

Let op: vanaf 1 juli 2015 is het niet meer toegestaan om
nul-urencontracten oneindig te verlengen.

Een variant die lijkt op een nul-uren contract is het min-max contract.