Transport en logistiek

 -------------------------------------------------------

Kwartaalmonitor transport 2e kwartaal 2017

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/36/kwartaalmonitor-transport-tweede-kwartaal-2017

Werkgelegenheid in logistiek groeit! 1-1-2016

 
klik op :
 
Samenvatting UWV sectorbeschrijving VERVOER en OPSLAG 2014-2018
 
Werkgelegenheid groeit langzaam na 2014.
 
  • 2015: een lichte groei wordt verwacht
  • Na 2015: het aantal banen neemt structureel toe met ruim 1% per jaar
  • 2015 - 2018: verwacht wordt dat er jaarlijks 36.000 nieuwe vacatures bijkomen tegen 25.000 nu
Deze sector is altijd belangrijk geweest voor ons  land.
Nederland is altijd een belangrijk vervoersland geweest, denk aan de havens.
In 2013 werkten ongeveer 400.000 personen in de sector vervoer en opslag.
Dat zijn er 13.000 minder dan in 2007. Het UWV verwacht dat het aantal banen de komende tijd  stabiel zal blijven en na 2014 licht zal stijgen. In 2018  zijn er dan 430.000 banen, waarvan 390.000 van werknemers en 40.000 van ondernemers. Hoewel  de werkgelegenheid in deze sector is gedaald, is het aantal bedrijven toegenomen [zzp-ers].
  
Instroomperspectieven.
In een aantal sectoren, zoals het beroeps goederenvervoer, de binnenvaart en het personenvervoer is vergrijzing ontstaan. Hierdoor zijn er goede perspectieven voor gediplomeerde schoolverlaters.
In de jaren 2015-2018 bedraagt het aantal vacatures ongeveer 36.000 per jaar. Werkgevers in deze sector stellen steeds hogere kwalificatie eisen, de kansen voor laagopgeleiden zijn
daardoor beperkt.
 
Sommige beroepen kennen een krappe arbeidsmarkt.
 
De sector Vervoer en opslag kent een arbeidsmarkt, die ruimer is dan in andere sectoren van de Nederkandse economie, dus minder vacatures per beroep gerelateerd aan het aantal
WW'ers dat voor het betreffende transportberoep staat ingeschreven.
Daar tegenover is er een relatief krappe arbeidsmarkt dus veel vacatures t.o.v. het aantal WW'ers in nautische beroepen zoals schipper binnenvaart, kapitein sleepdienst en dekpersoneel binnenvaart.
Het Researchcentrum Onderwijs Arbeidsmarkt [ROA] verwacht voor 2016 grote knelpunten in het hogere segment: vliegers, scheepskapteins, etc.
 
De instroom van Ouderen is gegroeid van 9 tot 13 % tussen 1999 en 2010.
  
Arbeidsmarktpersoneel
Arbeidsmarktperspectieven WW'ers: voor goed opgeleide WW'ers zijn er goede perspectieven, denk aan schipper binnenvaart, transport planner en stuurman KHV.
Perpectieven voor schoolverlaters: goede perspectieven zijn er voor logistiek teamleider, logistiek supervisor en een paar ander specifieke functies.
  
Perspectieven  naar regio.
Opgemerkt wordt dat in de havensteden en Drechtsteden betere perspectieven zijn dan in andere regio's. Gooi en Vechtstreek heeft dus minder goede perspectieven.