Sociaal Cultureel Werk

Opleiding Sociaal Cultureel Werker
 
Domein: Zorg & Welzijn
Richting: Pedagogisch Werk & Onderwijs
Officiële naam: Sociaal-cultureel werker (91370)
Niveau: 4
Startmomenten: augustus, januari
MBO College West - Laan van Spartaan 2, Amsterdam     BBL    3 jaar
MBO College West - Laan van Spartaan 2, Amsterdam     BOL    3 jaar
MBO College Hilversum - Arena 301, Hilversum               BOL    3 jaar

De opleidingsduur is afhankelijk van je vooropleiding en je individuele ontwikkeling.
 
Is dit beroep iets voor jou?

Je vindt mensen leuk en interessant om mee te werken. Liefst met allerlei typen mensen: jongeren, volwassenen, tieners, gehandicapten of asielzoekers, dat maakt jou niet uit. Je gaat uit van een positief mensbeeld en wilt iedereen tot zijn recht laten komen ongeacht leeftijd of culturele achtergrond.

Als Sociaal Cultureel Werker organiseer je activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, recreatie en sport en spel en voert die activiteiten ook uit. Je richt je vooral op mensen in achterstandsituaties met als doel hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. Door de activiteiten die jij organiseert, help je hun woon-, werk- en leefklimaat te verbeteren. 
Vaak ben je praktisch in de weer met deelnemers, maar bureauwerk hoort er natuurlijk ook bij.
 
Hoe ziet de opleiding eruit?

Je leert hoe je de vraag naar sociaal cultureel werk inventariseert en hoe je projecten opzet en activiteiten vormgeeft. Ook leer je om de uitvoering van projecten en activiteiten te evalueren en coördinerende en beleidsmatige taken uit te voeren. Je bedenkt én doet, dat betekent dat je ondernemend en innovatief moet zijn. Voor dit werk moet je goed contacten kunnen leggen en onderhouden en niet bang zijn om ergens op af te stappen. Je ziet al snel wat men van je verwacht, je bent creatief bij het bedenken van oplossingen, maar blijft wel je doel voor ogen houden. Daardoor kun je verantwoorde beslissingen nemen en het iedereen (inclusief jezelf!) zo goed mogelijk naar de zin maken.

De opleiding begint met een basisprogramma. Na dit programma stel je in overleg met je loopbaanbegeleider vast welk vervolgtraject het beste bij jou past. Dit betekent dat je verder gaat met een studie naar je keuze. Je legt je dan niet direct bij de start van de 
opleiding vast.

De BOL-opleiding bestaat uit ongeveer 60% les op school en 40% beroepsvorming in de praktijk. De inhoud van de opleiding is in principe voor alle leslocaties gelijk. Het programma kan echter soms iets afwijken. Wil je het precies weten? Bel met de speciale 
informatielijn 0900 9599, of voor de locatie in Hilversum: (035) 689 20 20. Wij helpen je graag!
 
Wat leer je tijdens de opleiding?

    inventariseren van de vraag van sociaal cultureel werk
    coördinerende en beleidsmatige taken uitvoeren
    evalueren van projecten en activiteiten
    projecten opzetten, activiteiten vormgeven en deze uitvoeren

Waar kun je gaan werken?

    clubhuizen, buurthuizen en wijkcentra
    jongerencentra en Vormingswerk
    speeltuinen
    jeugdhulpverlening
    brede scholen en buitenschoolse opvang

Welke vooropleiding heb je nodig?

Een van onderstaande eisen / vooropleidingen is voldoende om je aan te melden:

    mbo-diploma van een verwante opleiding op niveau 3
    overgangsbewijs 3-4 havo
    vmbo-diploma Kb/G/T-leerweg

Een intakegesprek of toets maakt deel uit van de toelatingsprocedure.
Speciale eisen

    aanvullende eisen bij de BBL-opleiding: werk hebben bij een 
    erkend leerbedrijf én je leeftijd is minimaal 18 jaar

Wat zijn de kosten?

    cursus- / lesgeld, wettelijk vastgelegd door het Ministerie van OCW
    leermiddelen zoals boeken, readers en overige materialen

Verder leren

    hbo - Creatieve Therapie
    hbo - Culturele Maatschappelijke Vorming
    hbo - Maatschappelijk Werk & Dienstverlening
    hbo - Sociaal Pedagogische Hulpverlening


Wat zijn je kansen met deze opleiding?

Regio Groot Amsterdam
De kans op werk: Voldoende kansen
De kans op stage: Goede kansen

Regio Gooi en Vechtstreek
De kans op werk: Voldoende kansen
De kans op stage: Matige kansen
 
Legenda van de kansen

Toelichting op deze kansen

Deze gegevens zijn afkomstig van kansopwerk.nl, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. 
Ze geven de kansen aan op de huidige arbeidsmarkt. Het is dus een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.

Op dit moment is de kans op werk binnen het welzijnswerk gering. Deze opleiding richt zich ook op werk binnen de Brede School, waar meer kans op werk is als combifunctionaris. Verwacht wordt dat de kans op werk in de nabije toekomst zal verbeteren.

Met dit diploma kun je goed doorstromen naar het HBO.