Rijksoverheid. Economie en Ondernemen.

 

 

1.Regeldruk bij ondernemers.

Regeldruk is een rem op economische groei en innovatie. Door regeldruk houden ondernemers minder tijd en geld over voor hun bedrijf.

Daarom wil de overheid de regeldruk verminderen. Bijvoorbeeld door het aantal verplichte vergunningen te verminderen of meer gebruik te maken van ICT.

Men begint  hierbij met de volgende sectoren: logistiek, agri&food, life sciences, bouw, onderwijs, politie en zorg. Op 1 april 2014 was er voor euro807 miljoen aan regels afgeschaft. De regering streeft naar een verlaging van de regeldruk met euro 2,5 miljard in 2017.

 

2.Nieuwe Kamer van Koophandel per 1-1-2014.

De nieuwe KvK is grondig gereorganiseerd en gemoderniseerd, ook qua dienstverlening, zoals:

1) Digitale dienstverlening voor ondernemers.

2) Focus op de belangrijkste behoeften en vragen van ondernemers.`

 

3.Ondernemerspleinen.

U kunt overheidszaken voor Uw bedrijf regelen bij het  Ondernemersplein. Gestart in januari 2014, kunt U hier terecht voor de diensten van verschillende partijen, zoals de KvK,

de Belastingdienst,de RWD of het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het streven is dat men straks alle overheidsinstanties op het Ondernemersplein kunt vinden,hetgeen

voor tijdwinst,minder bureaucratie en minder kosten voor Uw bedrijf zal  zorgen.

 

4.Krediet voor investeringen.

Om te groeien, investeren, exporteren en innoveren heeft een bedrijf geld nodig. Maar financiers kunnen na de financiele crisis minder risico nemen en stellen strengere eisen.

De overheid helpt daarom ondernemers op 2 manieren: 1. door borg te staan voor leningen, 2. door zelf innovatieve plannen te financieren, via het Innovatiefonds MKB.

Juist tijdens de economische crisis is het belangrijk te investeren in ondernemerschap en innovatie. Die vormen de motor van de economie.

Daarom investeerd de regering in groei vanbedrijven, door b.v.

1. Euro30miljoen extra voor microkredieten[leningen voor kleine ondernemers] te verschaffen.

2. Euro75miljoen voor het innovatiefonds Midden en Kleinbedrijf[MKB] voor innovatieve startende bedrijven beschikbaar te stellen.